Analizat hematologjike

Leukocite Eritrocite
Hemoglobina Hematokriti
MCV MCH
MCHC RDW
Trombocite Retikulocite
Sedimentimi i Eritrociteve Limfocite %
Monocite % Neutrofile %
Granulocite % Eozinofile %
Bazofile % Limfocite #
Monocite # Neutrofile #
Granulocite # Eozinofile #
Bazofile #
Strisho periferike e gjakut

 

Cakto termin

PROLAB © 2024.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.