Analizat e urinës

pH
Parametri: pH
Metoda: Strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Pesha Specifike
Parametri: Pesha Specifike
Metoda: Strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Gjak (Makroskopikisht)
Parametri: Gjak (Makroskopikisht)
Metoda: Strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Proteina
Parametri: Proteina
Metoda: Acid sulfosalicilik & strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Bilirubinë
Parametri: Bilirubinë
Metoda: Acid sulfosalicilik & strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Urobilinogjen
Parametri: Urobilinogjen
Metoda: Strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Ketone
Parametri: Ketone
Metoda: Strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Glukozë
Parametri: Glukozë
Metoda: Strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Nitrite
Parametri: Nitrite
Metoda: Strip reagent
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Mukus
Parametri: Mukus
Metoda: Mikroskopi fazokontraste
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Qeliza epiteliale skuamoze
Parametri: Qeliza epiteliale skuamoze
Metoda: Mikroskopi fazokontraste
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:

 

Eritrocite
Parametri: Eritrocite
Metoda: Mikroskopi fazokontraste
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Qeliza tranzicionale
Parametri: Qeliza tranzicionale
Metoda: Mikroskopi fazokontraste
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Cilindra
Parametri: Cilindra
Metoda: Mikroskopi fazokontraste
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Kristale
Parametri: Kristale
Metoda: Mikroskopi fazokontraste
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Baktere
Parametri: Baktere
Metoda: Mikroskopi fazokontraste
Mostra: Urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:

 

 

Cakto termin

PROLAB © 2024.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.