Analizat e Hemostazës

Koha e Protrombinës
Parametri: Koha e Protrombinës
Metoda: Kronometri
Mostra: Plazma (antikoagulant me natrium citrat)
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
PT Aktiviteti
Parametri: PT Aktiviteti
Metoda: Kronometri
Mostra: Plazma (antikoagulant me natrium citrat)
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
INR
Parametri: INR
Metoda: Kronometri
Mostra: Plazma (antikoagulant me natrium citrat)
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
aPTT
Parametri: aPTT
Metoda: Kronometri
Mostra: Plazma (antikoagulant me natrium citrat)
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Fibrinogeni
Parametri: Fibrinogeni
Metoda: Kronometri
Mostra: Plazma (antikoagulant me natrium citrat)
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme
Të dhënat tjera:
Koha e koagulimit
Parametri: Koha e koagulimit
Metoda:
Mostra: Gjaku
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës:
Të dhënat tjera:

 

Cakto termin

PROLAB © 2024.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.