Analizat biokimike

Glukoza
Parametri: Glukoza
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plazma (antikoagulant me heparin), urinë, lëngu cerebrospinal
Rregullat e marrjes së mostrës: Preferohet të bëhet në mëngjes - esëll për 8-10 orë.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera:
OGTT (testi i tolerancës në glukozën orale)
Parametri: OGTT (testi i tolerancës në glukozën orale)
Metoda: End point.
Mostra: Serumi.
Rregullat e marrjes së mostrës: Pas ngarkesës me glukozë merret dhe dy herë të tjera mostra e gjakut për analizë kërkohet mosngrënja gjatë dy orëve pas ngarkesës.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
Glukoza 2 orë pas ushqimit
Parametri: Glukoza 2 orë pas ushqimit
Metoda: End point.
Mostra: Serumi.
Rregullat e marrjes së mostrës: Mosngrënja gjatë 2 orëve të pritjes.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera: Në laborator jepen udhëzimet si dhe përgatitja e ngarkesës me glukozë.
Kolesteroli
Parametri: Kolesteroli
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plazma (antikoagulant me heparin)
Rregullat e marrjes së mostrës: Preferohet të bëhet në mëngjes - esëll për 8-10 orë.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera:
HDL - Kolesteroli
Parametri: HDL - Kolesteroli
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plasma (antikoagulant me heparin)
Rregullat e marrjes së mostrës: Preferohet të bëhet në mëngjes - esëll për 8-10 orë.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera:
LDL - Kolesteroli
Parametri: LDL - Kolesteroli
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plazma (antikoagulant me heparin)
Rregullat e marrjes së mostrës: Preferohet të bëhet në mëngjes - esëll për 8-10 orë.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera:
VLDL - Kolesteroli
Parametri: VLDL - Kolesteroli
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plazma (antikoagulant me heparin)
Rregullat e marrjes së mostrës: Preferohet të bëhet në mëngjes - esëll për 8-10 orë.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera:
Urea (BUN)
Parametri: Urea (BUN)
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, plazma (antikoagulant me heparin), urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera:
Trigliceridet
Parametri: Trigliceridet
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plasma (heparin antikoagulant).
Rregullat e marrjes së mostrës: Preferohet të bëhet në mëngjes - esëll për 8-10 orë.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera:
Lipidet totale
Parametri: Lipidet totale
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plasma (heparin antikoagulant).
Rregullat e marrjes së mostrës: Preferohet të bëhet në mëngjes - esëll për 8-10 orë.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera:
Klirensi i Uresë
Parametri: Klirensi i Uresë
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plasma (heparin antikoagulant), urinë.
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Prej fillimi të mledhjes së sasisë së parë duhet mbedhur çdo sasi e urinës deri ditën e ardhshme kur përbyllët 24 orëshi i filluar.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mbledhja jo e duhur e mostrës.
Të dhënat tjera: Referohuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
Acidi Urik urinë 24h
Parametri: Acidi Urik urinë 24h
Metoda: End point.
Mostra: Urina e mbledhur gjatë 24 orëve.
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Prej fillimi të mledhjes së sasisë së parë duhet mbedhur çdo sasi e urinës deri ditën e ardhshme kur përbyllët 24 orëshi i filluar.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mbledhja jo e duhur e mostrës.
Të dhënat tjera: Referohuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
Kreatinina
Parametri: Kreatinina
Metoda: End point.
Mostra: Serumi, Plasma (heparin antikoagulant), urinë.
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Hemoliza, mostra e pamjaftueshme, mostra e kontaminuar.
Të dhënat tjera: Referohuni personelit tonë shëndetësor për pyetje të tjera.
Klirensi i Kreatininës
Parametri: Klirensi i Kreatininës
Metoda: End point.
Mostra: Urina e mbledhur gjatë 24 orëve, Serumi, Plasma (heparin antikoagulant).
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Prej fillimi të mledhjes së sasisë së parë duhet mbedhur çdo sasi e urinës deri ditën e ardhshme kur përbyllët 24 orëshi i filluar.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mbledhja jo e duhur e mostrës.
Të dhënat tjera: Referohuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
Kreatinina në urinë
Parametri: Kreatinina në urinë
Metoda: End point.
Mostra: Urinë.
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostër e çastit.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
Kolinesteraza
Parametri: Kolinesteraza
Metoda: End point.
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
Diureza
Parametri: Diureza
Metoda:
Mostra: Urinë 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Prej fillimi të mledhjes së sasisë së parë duhet mbedhur çdo sasi e urinës deri ditën e ardhshme kur përbyllët 24 orëshi i filluar.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mbledhja jo e duhur e mostrës.
Të dhënat tjera: Referohuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
GGT
Parametri: GGT
Metoda: End point.
Mostra: Serum, EDTA plasma
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
AST/SGOT
Parametri: AST/SGOT
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostër e çastit.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme, hemoliza.
Të dhënat tjera:
ALT/SGPT
Parametri: ALT/SGPT
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme, hemoliza.
Të dhënat tjera:
CK
Parametri: CK
Metoda: End point.
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
Fosfataza Alkaline
Parametri: Fosfataza Alkaline
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
Fosfataza Acidike
Parametri: Fosfataza Acidike
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme, hemoliza.
Të dhënat tjera:
LDH
Parametri: LDH
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme, hemoliza.
Të dhënat tjera:
ACE (angiotensin converting enzyme)
Parametri: ACE (angiotensin converting enzyme)
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
ADA
Parametri: ADA
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
Bilirubina totale
Parametri: Bilirubina totale
Metoda: End point.
Mostra:
Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
Bilirubina direkte
Parametri: Bilirubina direkte
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme, mostra lipemike.
Të dhënat tjera:
Bilirubina indirekte
Parametri: Bilirubina indirekte
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:
Albuminat
Parametri: Albuminat
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin, urinë
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Globulinat
Parametri: Globulinat
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Proteinat totale
Parametri: Proteinat totale
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Amilaza totale
Parametri: Amilaza totale
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Amilaza në urinë
Parametri: Amilaza në urinë
Metoda: End point.
Mostra: Urina 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Në mëngjes urina e parë nuk mbledhet. Fillohet pastaj dhe mbledhet e gjithë sasia në enë adekuate. Urina e mëngjesit të nesërm përfshihet poashtu kur përbyllët edhe 24 orëshi i filluar
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione
Lipaza
Parametri: Lipaza
Metoda: End point.
Mostra: Serum, plazma me antikoagulant lithium heparin
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Na+ (Natriumi)
Parametri: Lipaza
Metoda: ISE
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Natriumi në urinë 24h
Parametri: Lipaza
Metoda: End point
Mostra: Urina 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Në mëngjes urina e parë nuk mbledhet. Fillohet pastaj dhe mbledhet e gjithë sasia në enë adekuate. Urina e mëngjesit të nesërm përfshihet poashtu kur përbyllët edhe 24 orëshi i filluar
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione
K+ (Kaliumi)
Parametri: K+ (Kaliumi)
Metoda: ISE
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Kaliumi në urinë 24h
Parametri: Kaliumi në urinë 24h
Metoda: End point
Mostra: Urina 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Në mëngjes urina e parë nuk mbledhet. Fillohet pastaj dhe mbledhet e gjithë sasia në enë adekuate. Urina e mëngjesit të nesërm përfshihet poashtu kur përbyllët edhe 24 orëshi i filluar
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione

 

Ca++ (kalciumi i jonizuar)
Parametri: Ca++ (kalciumi i jonizuar)
Metoda: Endpoint
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Klori
Parametri: Klori
Metoda: ISE
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Kalciumi Total
Parametri: Kalciumi Total
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Kalciumi në urinën e çastit
Parametri: Kalciumi në urinën e çastit
Metoda: End point
Mostra: Urina
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Ca Total urinë 24h
Parametri: Ca Total urinë 24h
Metoda: End point
Mostra: Urina 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Në mëngjes urina e parë nuk mbledhet. Fillohet pastaj dhe mbledhet e gjithë sasia në enë adekuate. Urina e mëngjesit të nesërm përfshihet poashtu kur përbyllët edhe 24 orëshi i filluar
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
Fosfori
Parametri: Fosfori
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Fosfori në urinën 24h
Parametri: Fosfori në urinën 24h
Metoda: End point
Mostra: Urina 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Në mëngjes urina e parë nuk mbledhet. Fillohet pastaj dhe mbledhet e gjithë sasia në enë adekuate. Urina e mëngjesit të nesërm përfshihet poashtu kur përbyllët edhe 24 orëshi i filluar
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
Magnezi
Parametri: Magnezi
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Magnezi urinë 24h
Parametri: Magnezi në urinën 24h
Metoda: End point
Mostra: Urina 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Në mëngjes urina e parë nuk mbledhet. Fillohet pastaj dhe mbledhet e gjithë sasia në enë adekuate. Urina e mëngjesit të nesërm përfshihet poashtu kur përbyllët edhe 24 orëshi i filluar
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
Hekuri
Parametri: Hekuri
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
TIBC
Parametri: TIBC
Metoda: Fotometri
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
UIBC
Parametri: UIBC
Metoda: Fotometri
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Ferritin
Parametri: Ferritin
Metoda: FEIA
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Litiumi
Parametri: Litiumi
Metoda: ISE
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Haptoglobina
Parametri: Haptoglobina
Metoda: Fotometri
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Hba1C
Parametri: Hba1C
Metoda: Afiniteti i Boronatit
Mostra: Gjaku me K-EDTA
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
U-Mikroalbumin
Parametri: U-Mikroalbumin
Metoda: End point
Mostra: Urina
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
u-Mikroalbumin 24h
Parametri: u-Mikroalbumin 24h
Metoda: End point
Mostra: Urina 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Në mëngjes urina e parë nuk mbledhet. Fillohet pastaj dhe mbledhet e gjithë sasia në enë adekuate. Urina e mëngjesit të nesërm përfshihet poashtu kur përbyllët edhe 24 orëshi i filluar.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
CRP ( Proteina C reaktive)
Parametri: CRP ( Proteina C reaktive)
Metoda: End point
Mostra: Serum, K-EDTA plazma.
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Hs (us) CRP
Parametri: Hs (us) CRP
Metoda: End point
Mostra: Serum, K-EDTA plazma.
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
ASO
Parametri: ASO
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
IgA
Parametri: IgA
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
IgG
Parametri: IgG
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
IgM
Parametri: IgM
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
IgE Total
Parametri: IgE Total
Metoda: FEIA
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
C3
Parametri: C3
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
C4
Parametri: C4
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Prokalcitonina
Parametri: Prokalcitonina
Metoda: FEIA, CLIA
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
CK-MB
Parametri: CK-MB
Metoda: FEIA
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Troponina I
Parametri: Troponina I
Metoda: FEIA, CLIA
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
proBNP
Parametri: proBNP
Metoda: FEIA
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Proteinat në Urinë
Parametri: Proteinat në Urinë
Metoda: End point
Mostra: Urina
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Proteinat në urinë/24H
Parametri: Proteinat në urinë/24H
Metoda: End point
Mostra: Urina 24 orëshe
Rregullat e marrjes së mostrës: Mostra duhet mbledhur për 24 orë. Në mëngjes urina e parë nuk mbledhet. Fillohet pastaj dhe mbledhet e gjithë sasia në enë adekuate. Urina e mëngjesit të nesërm përfshihet poashtu kur përbyllët edhe 24 orëshi i filluar.
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera: Referojuni personelit tonë shëndetësor për më shumë instruksione.
Lipoproteina (a)
Parametri: Lipoproteina (a)
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Beta 2-Mikroglobulina
Parametri: Beta 2-Mikroglobulina
Metoda: FEIA
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Raporti Albumin/Kreatininë
Parametri: Raporti Albumin/Kreatininë
Metoda:  
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
GFR (Shpejtësia e filtrimit glomerular)
Parametri: GFR (Shpejtësia e filtrimit glomerular)
Metoda: End point
Mostra: Serum
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Proteinat në likidin pleural
Parametri: Proteinat në likidin pleural
Metoda: End point
Mostra: Lëngu pleural
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Glukoza në lëngun peritoneal
Parametri: Glukoza në lëngun peritoneal
Metoda: End point
Mostra: Lëngu peritoneal
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Kolesteroli në lëngun peritoneal
Parametri: Kolesteroli në lëngun peritoneal
Metoda: End point
Mostra: Lëngu peritoneal
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Trigliceridet në lëngun peritoneal
Parametri: Trigliceridet në lëngun peritoneal
Metoda: End point
Mostra: Lëngu peritoneal
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Proteinat në lëngun peritoneal
Parametri: Proteinat në lëngun peritoneal
Metoda: End point
Mostra: Lëngu peritoneal
Rregullat e marrjes së mostrës:  
Shkaqet e refuzimit të mostrës: Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.
Të dhënat tjera:  
Albuminat në lëngun peritoneal

Parametri:

Albuminat në lëngun peritoneal

Metoda:

End point

Mostra:

Lëngu peritoneal

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

Albuminat në lëngun peritoneal (Gradienti Alb(s)-Alb(as)

Parametri:

Albuminat në lëngun peritoneal (Gradienti Alb(s)-Alb(as)

Metoda:

End point

Mostra:

Lëngu peritoneal, Serum.

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

Amilaza në lëngun peritoneal

Parametri:

Amilaza në lëngun peritoneal

Metoda:

End point

Mostra:

Lëngu peritoneal

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

LDH në lëngun peritoneal

Parametri:

LDH në lëngun peritoneal

Metoda:

Kinetike

Mostra:

Lëngu peritoneal

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

Kalprotektina

Parametri:

Kalprotektina

Metoda:

EIA

Mostra:

Feces

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

Zinxhirët Kappa

Parametri:

Zinxhirët Kappa

Metoda:

End point

Mostra:

Serum

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

Zinxhirët Lambda

Parametri:

Zinxhirët Lambda

Metoda:

End point

Mostra:

Serum

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

Raporti Kappa/Lambda

Parametri:

Raporti Kappa/Lambda

Metoda:

End point

Mostra:

Serum

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

Beta-2 Mikroglobulin (Serum)

Parametri:

Beta-2 Mikroglobulin (Serum)

Metoda:

FEIA

Mostra:

Serum

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

Beta-2 Mikroglobulin (Urinë)

Parametri:

Beta-2 Mikroglobulin (Urinë)

Metoda:

FEIA

Mostra:

Urinë

Rregullat e marrjes së mostrës:

 

Shkaqet e refuzimit të mostrës:

Mostra e kontaminuar, mostra e pamjaftueshme.

Të dhënat tjera:

 

 

Cakto termin

PROLAB © 2024.

Të gjitha të drejtat e rezervuara.